Usługi geodezyjne

USŁUGI GEODEZYJNE firma Projekt-Technika kieruje zarówno do osób prywatnych jak i przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych. Wieloletnie doświadczenie i posiadane uprawnienia geodezyjne pozwalają nam w profesjonalny sposób podejść do praktycznych zagadnień i problemów zwłaszcza z dziedziny geodezji.

Zapewniamy profesjonalną obsługę, specjalistyczne i fachowe doradztwo za przystępną cenę. Nasza firma łączy wiedzę i doświadczenie z nowoczesną technologią. Pomiary wykonujemy za pomocą precyzyjnego sprzętu geodezyjnego. Działamy na terenie województwa świętokrzyskiego.

Kierunkowe wykształcenie oraz bogate doświadczenie pozwalają nam zaoferować pełen zakres usług geodezyjnych:

 • mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych w wersji analogowej lub cyfrowej
 • mapy do celów prawnych
 • podziały nieruchomości
 • tyczenie budynków
 • pomiary inwentaryzacyjne
 • geodezyjna obsługa inwestycji kubaturowych i liniowych
 • pomiar i obliczenia mas ziemnych
 • wznowienie znaków granicznych i wyznaczenie punktów granicznych
 • rozgraniczenie nieruchomości

Wyniki pomiarów opracowujemy z wykorzystaniem oprogramowania inżynieryjnego, przedstawiamy je w czytelnym graficznym oraz cyfrowym (*.dgn, *.dwg, *.dxf) formacie, odpowiadającym indywidualnym potrzebom klienta.

Każdy inwestor powinien orientować się w zakresie prac geodezyjnych jakie wstępują przed rozpoczęciem robót budowlanych, które należy wykonać na etapie inwestycji. Geodeta wykonuje prace związane z obsługą inwestycji, a także pomiary do celów prawnych, pomiary inżynieryjne.

OBSŁUGA INWESTYCJI

 • Mapa do celów projektowych
  Przed rozpoczęciem prac projektowych każdy Inwestor musi posiadać mapę do celów projektowych, której wykonanie zleca uprawnionemu geodecie. Geodeta w ramach powyższego sporządza dla projektanta operat w którego skład wchodzi wypis z ewidencji gruntów i budynków, wypis z planu zagospodarowania terenu, przebieg sieci uzbrojenia terenu. W oparciu o przygotowaną ww. mapę projektant może przystąpić do wykonywania prac projektowych.
 • Pomiary w terenie
  Geodeta w oparciu o gotowy projekt domu oraz prawomocną decyzję pozwolenia na budowę wyznacza przebieg planowanego obiektu w terenie poprzez dokonanie pomiarów i wyznaczenie elementów geometrycznych, takich jak osie konstrukcyjne oraz punkty załamania. Elementy te, czyli graniczniki jak np. narożnik przyszłego budynku, są oznaczane w terenie. Na ich podstawie ekipa budowlana może przystąpić do robót budowlanych.
 • Inwentaryzacja powykonawcza
  Każdy Inwestor po zakończeniu realizacji inwestycji budowlanej jest zobowiązany sporządzić tzw. inwentaryzację powykonawczą, która jest ostatnim etapem realizacji inwestycji. Inwentaryzacja jest niezbędna dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu a następnie ewentualne zameldowanie w budynku. Niezbędnymi składnikami inwentaryzacji powykonawczej są: operat z mapami i szkicami sporządzonymi na podstawie geodezyjnych pomiarów terenowych dla budynku oraz przyłączy (sieć kanalizacyjna, gazowa, energetyczna, telekomunikacyjna, wodna).

POMIARY DO CELÓW PRAWNYCH

 • Wznowienie granic
  Podstawową przyczyną wznowienia granic m.in. zniszczone punkty graniczny (tzw. graniczniki), które zostały zniszczone, przesunięte lub nie jesteśmy pewni ich położenia. Instalując ogrodzenie na działce możemy nie być pewni dokładnego przebiegu granic naszej nieruchomości. Mając za podstawę pomiary granic ustalone prawnie, tj. punkty, co do których położenia nie ma wątpliwości, wyznacza się nowe punkty graniczne.
 • Podział nieruchomości, scalenie nieruchomości
  Podział nieruchomości polega na wydzieleniu z niej części i przeniesieniu jej własności przez dotychczasowego właściciela na rzecz nowego właściciela. Pierwszym etapem podziału jest wyznaczenia granic nowych nieruchomości. Dokonując odpowiedniego scalenia czy podziału nieruchomości inwestor może znacznie zwiększyć atrakcyjność swojej nieruchomości.
Powrót
ScrollToTop