URZĄD MIASTA IŁŻA – dokumentacja projektowa

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W IŁŻY  WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ NA DZIAŁCE NR EWID. 1042/1

W MIEJSCOWOŚCI IŁŻA, GMINA IŁŻA, POWIAT RADOMSKI, WOJ. MAZOWIECKIE

Inwestor Gmina Iłża

Funkcja usługowa – administracja-biurowa – usługi publiczne.

Kubatura: 18 182,10 m3
Powierzchnia netto: 3 503,46 m2
Wysokość budynku 8,810 m
Długość obiektu 34,915 m
Szerokość obiektu 55,945 m
Kondygnacja Użytkowa Ruchu Razem
Piwnica 844,03 252,86 1096,89
Parter 753,65 340,68 1094,33
Piętro 762,13 302,01 1064,14
RAZEM 2359,81 895,55 3255,36

 

Program użytkowy obiektu

Przyziemie:

­                      Archiwa Urzędu;

­                      Węzeł centralnego ogrzewania;

­                      Magazyny gospodarcze;

­                      Wentylatornia;

­                      Serwerownia;

­                      Centrala telefoniczna;

­                      Pomieszczenie konserwatora budynku;

­                      Garaże na samochody służbowe;

­                      Magazyn środków ochrony cywilnej.

Parter:

­                      Hall z recepcją;

­                      Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

­                      Filia Starostwa Powiatowego – Wydział Geodezji i Kartografii;

­                      Filia Starostwa Powiatowego – Wydział Komunikacji;

­       Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami, Gospodarki Komunalnej oraz Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej;

­                      Biuro Rady;

­                      Sanitariaty dla personelu i klientów urzędu.

Piętro:

­                      Gabinety Burmistrza oraz Z-cy Burmistrza;

­                      Sekretariat urzędu miasta;

­                      Urząd Stanu Cywilnego;

­                      Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej oraz Zamówień Publicznych;

­                      Referat Finansów, Podatków i Budżetu;

­                      Biuro ds. Promocji i Funduszy Europejskich oraz Integracji Europejskiej;

­                      Referat Organizacyjno – Prawny;

­                      Kancelaria tajna;

­                      Sanitariaty dla personelu i klientów urzędu.

Powrót
ScrollToTop