Termomodernizacja Budynku Inspektoratu ZUS W Busku-Zdroju – projekt.

Termomodernizacja Budynku Inspek

toratu ZUS W Busku-Zdroju

Zakres prac :

– pełna modernizacja elewacji – poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz ocieplenie budynku

– kompleksowa modernizacja zadaszenia nad wejściem głównym do budynku

– kompleksowa modernizacja instalacji sanitarnych, jak i modernizacja instalacji elektrycznych, dostosowująca obiekt do oświetlenia ledowego.

Zestawienie powierzchni i kubatury budynku:

      powierzchnia zabudowy –     958,20 m2

      powierzchnia użytkowa –      1557,11 m2

      kubatura budynku –              8307,17 m3

      ilość kondygnacji – piwnica – parter – piętr

 

Powrót
ScrollToTop