ŁOMŻA – HALA SPORTOWA 

MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ W ŁOMŻY.

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja budynku hali sportowej nr 9 wraz z zapleczem socjalnym i pomieszczeniami towarzyszącymi w Łomży przy ul. Księżnej Anny 18.

Zaprojektowana została nowa opaska wokół budynku, dojścia, chodniki oraz dodatkowe utwardzenie w części zachodniej, w celu zabezpieczenia osuwania się skarp jak również zabezpieczeniem budynku przed dostawaniem się wody opadowej do części fundamentowej. Zaprojektowane zostało również dodatkowe utwardzenie obok budynku hali sportowej.

Powierzchnia działki : 35283 m2

Powierzchnia zabudowy wszystkich obiektów na działce: 2794,81+2720,80= 5515,61 m2

Powierzchnia zabudowy budynku objętego niniejszym opracowaniem: 2720,80 m2

 

Kondygnacje

– przyziemie 2339,68m2

– parter – 2391m2

– piętro 336,03m2

Dach:  zróżnicowany, jedno i dwuspadowym w różnych kierunkach

Powrót
ScrollToTop